Yes, het is zover!! Eindelijk mogen we weer repeteren, samen musiceren, ons amuseren, ...

We moeten ons echter wel aan strikte richtlijnen van de overheid houden.

Wie deelneemt aan de repetitie moet volgens die richtlijnen op voorhand melden dat hij/zij aanwezig zal zijn.
Iedereen dient dan ook vooraf en ten laatste tegen de woensdagavond voorafgaand aan de repetitie zijn aanwezigheid te melden via deze doodle: AANWEZIGHEID REPETITIES OKTOBER

Op basis van de bevestigde aanwezigheden wordt elke vrijdagmorgen een aanwezigheidslijst en stoelenschema opgemaakt.
Stoelenschema eerstvolgende repetitie (datum: zie schema zelf)

Tot binnenkort !!