Bent u in het bezit van een sociaal tarief pasje, dan kan u hiermee ook korting krijgen op activiteiten van onze harmonie (kampen, concerten, …) . Contacteer hiervoor gerust onze voorzitter Dajo Huylebroeck. Hij zal u hier met de nodige discretie mee verder helpen.

Meer info over het sociaal tarief zelf:

Lokaal Bestuur Torhout wil iedereen de kans geven om deel te nemen aan het verenigingsleven: jeugdbeweging, sportclub, harmonie, kunstacademie...

Daarom is er in eerste instantie het sociaal tarief. Na een financieel onderzoek bij het Sociaal Huis kunnen mensen recht openen op het sociaal tarief, zijnde een pasje waarmee men bij alle vrijetijdsdiensten van het Lokaal Bestuur én alle erkende Torhoutse verenigingen 75% korting krijgt op het inschrijvingsgeld voor kampen, lidgeld, buitenschoolse kinderopvang, activiteiten georganiseerd door het Lokaal Bestuur, speelpleinwerking De Warande… Meer info: https://www.torhout.be/sociaal-ta-rief.

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor materiele zaken, zoals een uniform voor de jeugdbeweging, voetbalschoenen, muziekinstrument... Bepaalde instrumenten kan u via onze harmonie huren, zodat u niet zelf een instrument hoeft te kopen. Spreek hiervoor gerust één van de bestuursleden aan. Ook kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben om de materiele zaken (volledig) zelf te betalen, beroep doen op een tussenkomst i.k.v. 'socio-culturele participatie', ook dit na een financieel onderzoek bij het Sociaal Huis. Uiteraard kunnen ouders hiervoor zelf het Sociaal Huis contacteren (050 22 12 33), maar we kunnen ook in uw naam (uiteraard na toestemming van de ouders) de gegevens verzamelen van de gezinnen die hier eventueel gebruik van wensen te maken. Hiervoor kunnen de ouders, of onze harmonie samen met de ouders, dit formulier invullen: https://www.torhout.be/socuparticipatie. Daarna contacteert een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis het gezin om het nodige te regelen zonder nieuwe drempels te creëren.