Een goeie vereniging draait niet zonder een degelijk bestuur. Wij stellen u dan ook graag ons fantastisch team bestuursleden voor:

Bestuur Houtlands Harmonieorkest

team-img

Dajo Huylebroeck

Voorzitter
team-img

Joost Cuvelier

Ondervoorzitter
team-img

An Canniere

Secretaris
team-img

Heleen Van de Vannet

Penningmeester
team-img

Stefaan Deltombe

Ledenbeheer
team-img

Dries Van de Vannet

Verantwoordelijke Houtlands Jeugdensemble
team-img

Jitske Debruyne

Verantwoordelijke Houtlandse Benjamins
team-img

Tim Deparck

PR en Social Media
team-img

Luc Vanderper

Adviserend bestuurslid
 
 

 

Bestuur Houtlandse Jeugd (Jeugdensemble en Benjamins)

team-img
team-img

Jitske Debruyne

Verantwoordelijke Houtlandse Benjamins & Mailing
team-img

An Canniere

Secretaris
team-img

Annelien Beel

Ledenbeheer & T-shirts
team-img

Heleen Van de Vannet

Social Media
team-img

Karel Vandamme

Grafisch ontwerp
team-img

Roel Boussier

Partituurbeheer
team-img

Brecht Ryheul

Archivaris
team-img

Emma Snauwaert

Medisch verantwoordelijke & persverantwoordelijke
team-img

Birte Feys

All round & Activiteitenteam
team-img

Tess Denys

All round & Activiteitenteam
team-img

Willem Beel

All round & Activiteitenteam
team-img

Peter Durnez

Adviserend bestuurslid
team-img

Michel Denolf

Adviserend bestuurslid